Försäkring

FÖRSÄKRING & RÄTTSSKYDD

Har du hamnat i en tvist och behöver en jurist?

Då ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring  


Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ska hjälpa till att täcka dina kostnader för båtjuridiskt ombud i tvister som privatperson. Din kostnad blir förmodligen 20% av rättegångskostnaderna upp till 200.000 kr (i det flesta försäkringsbolag - kolla villkoren i din försäkring).


Det är framförallt ombudskostnader (juristen), ansökningsavgift till tingsrätt och liknande kostnader som du får betala 20% av i slutändan om ditt försäkringsbolag har godkänt rättsskydd. Rättsskydd beviljas som huvudregel för tvister vars värde överstiger ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 28 650 kr (prisbasbeloppet för år 2024 uppgår till 57 300 kronor). "

Hem- & Villaförsäkring

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil. Hur rättsskyddet är utformat framgår av dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. Du kan också vara försäkrad via ditt fackförbund. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor om villkor och kostnader.

Företagare inom båtbranschen

Är du företagare kan du utnyttja din företagsförsäkring förutsatt att du har rättsskydd i den. Kolla med ditt försäkringsbolag vad din försäkring omfattar och för att få reda på försäkringens omfattning.